Máté Imre "Földi Lény" - Rendfőnök és egyházfő

 

A rendfőnökről REND-re, az egyházfőből EGYHÁZ-ra következtethetünk. Így is van. A „Kárókatona (kormorán) Rend” őrizte, ápolta az ősi hagyományt, a BÜ-ÜN vallás (Kilenc bűvölet-et jelent) szellemi kincstárát. Ennek a tan tisztaságán őrködő szerzetesrendnek a főnökét, apátját nevezték FŐBÁCSÁ-nak.  

Rábaközi „tudók” neveltjeként tagja voltam a Rendnek. A „künvek” csak szájhagyományként léteztek. Amit lehetett megtanultam és mestereim, Tudós Nagy Ferenc meg Bendes József megtanítottak szellemek hívására, más szóval a szellemidézés tudományára, - többek között a sugallat értelmezésére, fogadására. Erre nagy szükségem is volt, mert a megmaradt hagyományt csak philológiai módszerekkel lehetett rekonstruálni anélkül, hogy értelmében csorbát szenvedjen. Olyan jellegű rekonstrukcióra volt szükség, mint amikor a régész egyetlen, vagy jobb esetben néhány csontból rekonstruál egy egész embert. Bendes József a „hivatalt”, a főbácsai hatalmat és méltóságot testálta rám, Tudós Nagy Ferenc pedig a sugallat fogadásának táltostudományát. Nem véletlenül kerültem Ferenc bátya keze alá. 

Születésemet követően napokon át ordítottam, mint a fába szorult féreg. Megmutattak a tudónak. Ő azt mondta, hogy a BOLDOGASSZONY kegyeltje volnék és azért ordítok, mert előző életemben rossz élményem volt. Esetleg erőszakos halált haltam. Megígérte, hogy „gondja lesz rám, ha fölcsöpörödöm”. Igaza volt. Emlékszem korábbi életemre, halálomra és születésemre is. Jó fél ezredév telt el a két élet között, de nekem úgy tűnt, mintha régi halálomat átmenet nélkül követte volna új születésem. Gyerekésszel is úgy véltem, hogy ezt nem mesélhetem fűnek-fának. Két öreganyámnak beszéltem csak erről, meg Feri bácsinak, akitől gyerek - és ifjú éveim során sokat tanultam. Azt is, hogy miként háríthatjuk el a rossz szellemeket, miként fogadjuk a jókat. Meg gyógyászatot is tanultam tőle. Azt is megtanultam, hogy leghatékonyabb orvosság a szeretet. Leghatékonyabb önkárosító szer pedig az irigység. Ő avatott bácsává, mesterré. A főbácsaságban őt Bendes József követte, aki később nekem adta át, mint már leírtam, a hivatalt.  

A Kárókatona Rend a Yotengrit eszmerendszer megőrzője, a YOTENGRIT   EGYHÁZ megteremtője. Ezért a Kárókatona Rend főbácsája az Egyház feje is. Elődje nevezi ki. A hivatal átruházásának szertartásához hozzá tartozik egy kasza-üllő átadása, melyre az öreg bácsa jeleket vés. A jogszokás értelmében a bácsának 49 éves koráig nem szabad korrigálni a tanokon. Csak ha betöltötte „hetedhét” azaz 49. évét. A Yotengrit-logika értelmében „az örök igazságokat újra köll fogalmazni, ha változik a nyelv és értelmükben módosulnak a szavak”. A bácsa új tanokkal, új fölismerésekkel is csak 49 éves kora után léphet színre. 

Az Egyház főbácsája szakrális jogfolytonosság jegyében főbácsa, ezért nem mozdítható el az Egyház éléről szavazással. Hivatalát ő adja tovább utódjának. 

A közelmúltban megkísérelte egy ostobának bizonyuló, néhány főből álló banda, melynek fele sem tagja az Egyháznak, hogy engemet, a főbácsát kizárjon saját Egyházamból! Méghozzá bírósági úton. Azzal érveltek, hogy politizálok, ami sérti az Egyház alapszabályát.                                     

A Yotengrit Egyház nem avatkozik bele a pártpolitikába, mert eleve elítéli a pártoskodást, a pártot, mint intézményt is! Természetesen azzal sem értek egyet, hogy egy parlament akarja eldönteni, mi az egyház. A Yotengrit Egyháztól, ha azt várják el, hogy ne avatkozzék a politikába, akkor a politika se avatkozzék az Egyházba! Az államnak joga van nem támogatni, de a vallásszabadságot korlátozni, akadályozni nincs joga! Ha mégis erre vetemedik, az üldözés. Amíg Magyarország az EU tagjaként vegetál, addig az üldözöttség még előnyös státusz is lehet. A Yotengrit eszmeiség terjedését nem tudja semmi sem megakadályozni! Ami valójában aggasztó a nevük említésére még elmarasztalón is méltatlan eszmerablók akciójában, az a politikai rágalmazás. Rákosi Mátyás üdvözletét küldi a pokolból!

                                                                                                                      Máté Imre

(Máté Imre önéletrajzi írását eredeti formában, változtatás nélkül adjuk közre)