Máté Imre: Hét teve hetvenhét változatban

- A „Nyirkai jóslat” magyarázata -  

A YOTENGRIT könyvek legnépszerűbb fejezete minden kétséget kizáróan a „Nyirkai jóslat”. Közzé tettem, de nem fűztem hozzá semmilyen magyarázatot. „Ki-ki értelmezze belátása szerint!” E fölszólításnak sokan ölöget tettek, sőt túl is teljesítették. Még „Nyitrai jóslat” is lett belőle, plágium szinten. Ennél nagyobb baj, hogy sok esetben úgy terjesztették interneten a jóslatot, hogy hozzáfűzték magyarázataikat, olymódon, mintha az a Yotengritből kimásolt jóslat szerves része volna, tehát az én magyarázatom.

 

A „már megélt máig” aránylag megegyeznek a magyarázatok. Hiszen bárki láthatja, hogy pl. „Már mindent elkótyavetyéltek. Csak alantas szolgálatok maradtak, égbekiáltó árulások”. Világos, hogy a privatizációnak nevezett ország-kiárusításról van szó. És alantas szándékkal (az adómilliárdokon túlmenően) például a családi fészkek megadóztatásáról, részletekbeni elkobzásáról. Ez a magyarázók többségének világos. Elsiklások a „hét tevével” kezdődnek, bizarr magyarázatok révén.

„Bevezetik a hét tevét, hogy innen köpködhessen lángot a bikát nyergelő asszonyra”. Tehát magyar érdekeltek segítségével arab (esetleg egyéb muzulmán) érdekeltség veti meg lábát Magyarországon, hogy itt építse ki bázisát Európa ellen. (A KURULTAJ esetleg lehetséges kapu ehhez? A Vukics elleni provokáció e téren éberségre int!)

Utalás a kereszténység átformálására, a Krisztus-kép átértelmezésére. Az európai antiszemita proletármozgalom, a nemzeti szocializmus megtervezői a magyarok számára (ellentétben az atheista német nemzeti szocializmussal) keresztény sovinizmust kreáltak, tekintettel a számukra hasznosítható szláv eredetű, vallásos indoklású antiszemitizmusra. Jézus, a Megváltó viszont zsidó volt, Messiás minősége kizárólag az Ószövetséggel igazolható. Hozzáláttak tehát a kereszténység zsidótlanításához. Ennek groteszk eredményei a hun, pártus, szkíta Krisztusok, akik a dilettantizmus szuperlatívuszában egy szuszra térben és időben magyar Krisztusok.

A témakörbe vágó elméletek csak alacsony műveltségi szinten keltik föl az érdeklődést. Ezért vetették be a manicheizmust, mint „zsidómentes kereszténységet”. Mani (a magyar emlékezetben Manó) Krisztus követője volt i.u. 27. körül. Megnyúzták, keresztre szegezték. Ő a manicheizmus alapítója. Az ő egyházába is beszivárogtak zarathusztristák (szeredások), akik Megváltót csináltak alakjából - anti-Krisztust. Vallása az etelközi hazában tért hódított a magyar közegben is. Az iszlám társadalomtörténeti szemszögéből nézve népi kultúrforradalom volt a manicheizmus kereteiben. Ezért propagálják a „tevék vezetői”, mint „magyar kereszténységet”! A Nyirkai Jóslat képletesen fogalmazza, hogy „Manó bőrét húzzák Krisztus képére”. A behelyettesített Krisztus kép megfelel az egy helyről szervezett és irányított európai nemzeti sovinizmusoknak és az arab érdekeltségeknek. A sovinisztáknak antiszemitizmusa miatt, az araboknak pedig azért, mert megosztja a keresztény világot. A magyarokat leválasztja a nyugati kereszténységről, és egy félfordulat még, hogy benne legyünk az iszlámban, anélkül, hogy észrevennénk.

Ez egy lehetőség, sőt más forrásból igazolt veszély, mert gazdaságilag is vonzó a magyar föld, alul és fölül egyaránt. A jóslat azonban több lehet ennél. A „hét teve” képletesen jelentheti azt a féltucatnyi milliárdost is, aki markában tartja az ország korrupt kiárusítását és szívja a nemzet vérét.

„Magyar magyart gyilkol…” A nemzeti szólamokkal félrevezetett nép nem ismeri föl a tényleges veszélyt. „Pártállásban” gondolkodnak és egymást okolják. Egyidejűleg magyar földről provokálják Európát. Kik? Föltehetőleg Európán kívüliek szövetségében ázsianosztalgiával hódító extrémnacionalista csoportok, akik a nagy pártok torzsalkodását kihasználva uralomra kerülnek.    

„A szomszédok megmozdulnak, de ugrásra készen áll a zenélő sivatagok tigrise is”. Mi célból mozdulnak meg a szomszédok? S a tigris? Segíteni, vagy osztozkodni? Ez a jóslat erre nem ád választ, de egy Jámbor Jánosnak tulajdonított jóslat igen: „Egyre magasabbra csap a tábortűz, és barna füstje egyaránt marja majd horvát, tót, szerb, oláh meg magyar szemét. Összefognak, és együtt oltják a tüzet.”

„Zenélő sivatag" a Takla-Makán. A forró homok által betemetett és megkövült erdők miatt. Ha vándorol a bucka, zenél a sivatag. Kínára céloz-e a jóslat vagy a belső-ázsiai atyafiságra, ezt nehéz eldönteni. Ám mindezeknek nem is kell okvetlenül bekövetkezniök. Józan hozzáállással mindez elhárítható.

„A megszeppent maradék Ukkót híjja, a Boldogasszonyt…” Nem irigykednek, nem rázzák a rongyot, nem gyűlölködnek. Segítik egymást. „Új kor veszi kezdetét, YOTENGRIT… nevében.” Ez egyértelmű. A nemzet visszatér sikeres őseinek etikájához, hogy sikeres legyen – és az is lesz!            

 

                                                      Máté Imre