A Kolhoz a Várban és a Bölcsészkaron

Zsebők Csaba - 2013. október 22., kedd

1956. Az írott szó és a mögötte búvó értelmiség nélkül nem lehetett volna forradalom – október 23. előtt független folyóirat indult

A legendás Tiszta szívvel című folyóirat mindössze egy számot ért meg, 1956 októberében. Az egyetemi lap bázisát jelentő Kolhoz Körről vagy szerveződésről többen megírták emlékeiket. Az „elbeszélt történelem” módszerét segítségül hívva, két főszereplő, Kabdebó Lóránt és Máté Imre visszaemlékezéseiből, továbbá Borsodi Csaba tanulmányából szemezgetünk.

Bővebben...

Kabdebó Lóránt: Önéletrajztöredék

Máté Imre

Valaha együtt szerkesztettünk egy egyetlen számot megért folyóiratot, az 1956. októberében megjelent Tiszta szívvelt. „Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karai irodalmi és tudományos diákköreinek folyóiratá”-t. „Szerkeszti az ideiglenes szerkesztőbizottság. Tagjai: Máté Imre főszerkesztő, Román Károly felelős szerkesztő, ifj. Domokos Pál Péter, Kabdebó Loránd, Szakács Sándor, Veres Károly”. A szerkesztőség tagjai az úgynevezett kolhoz körösek közül kerültünk ki.

Bővebben...