Fényút

Fényút? Út fényből?  A megvilágosodás vagy fölvilágosodás útja? Megvilágított út? A „Fölvilágosodás” mint történelmi folyamat ismeretes. Célja a gondolkodás babonabéklyóinak lerázása volt. Mivel pedig a vallásosság azidőtájt nehezen volt különválasztható az irracionális hiedelmektől, a „fölvilágosulás” zászlóvivői szembe kerültek az egyházakkal. Amiatt pedig, hogy a szabadság eszméit hirdették, szembe kerültek a feudális világi hatalommal is. Ők a jó értelemben vett liberálisok elődei. A „jó értelemben” vevést azért hangsúlyozom, mert a vadkapitalizmus nem a liberalizmus eszmeiségéből szabadult el, hanem a feudális állam és az Egyházak kapitalizmusba átvedlett szimbiózisából. Ez Angliában játszódott le legdrasztikusabban DICKENS korában. A „fölvilágosultak” ott hibáztak, hogy a fürdető vízzel együtt kiöntötték a gyereket is. Mindent, ami a „lélek” kategóriába sorolható, elvetettek. Ez mindmáig probléma. A Yotengrit eszmerendszerben nem az. Szellem, meg anyag egységben vannak és nem „szent titok” ami hülyeség, hanem hülyeség egyszerűen. Az ilyen minőségű szent titkok ma leginkább azokra a szektákra, spirituális mozgalmakra jellemzők, amelyeknek a világegyetem különféle bolygóiról küldözgetik a vészjósló „titkos” jelentéseket.
 
A Yotengrit eszmerendszerében a „fényút” a világosan látás útja. Ez vezethet istenélmény erejű MEGVILÁGOSODÁShoz is.  Ez a szentek fényútja. Nekem kételyeim vannak ezzel kapcsolatban. Nem tudom, megvilágosodás-e ténylegesen, amikor valaki kivonja magát a társadalomból, annak problémahálózatából, nem cselekszik érte, de eltartatja magát vele?
 
A szellem fényútján semmi sem vet árnyékot. Megfigyelhetők az összefüggések. Az apróságok összefüggései is.  Ezért kötik lelkünkre a bölcsek: „Légy körültekintő! Alacsony ember szűrét ne akaszd magas szegre, széljárás felől ültesd a porozó fát, mert a siker titkához a tudás mellé oda kívánkozik a KÖRÜLTEKINTÉS!  Ha pedig tudásod van, érts kevesebbhez jól, mintsem sok mindenhez felibe-harmadában! A bölcs ember ha tevékeny, nem azért tevékeny, hogy csodálják, hanem hogy csodát tegyen mentül észrevétlenebbül!”  Ezek a fényút első mérföldkövének igéi.